Wentylacja

 

Wentylacja mechaniczna:
Ruch powietrza wentylacyjnego wymuszony przez wentylatory.

 

Rozróżniamy kilka typów wentylacji mechanicznej:

  • wywiewną,
  • nawiewną,
  • wywiewną-nawiewną.

Główną zaletą wentylacji mechanicznej jest możliwość precyzyjnego sterowania intensywnością wymiany powietrza. Składa się ona z kilku niezależnych wentylatorów sterowanych najczęściej za pomocą regulatorów. Wentylatory typu łazienkowego posiadają czujniki (dzięki którym uruchamiają się w zależności od wilgotności powietrza) lub posiadają wyłącznik czasowe.

Z wentylacją wywiewną (wyciągową) mamy do czynienia, gdy za pomocą wentylatorów usuwane jest tylko zużyte powietrze, a świeże napływa poprzez nawiewniki okienne, otwarte drzwi, okna. Urządzenia zapewniające wentylację wywiewną najczęściej stosowane są w postaci wentylatorów łazienkowych oraz wentylatorów w okapach kuchennych. Często postrzega się je jako uzupełnienie mało wydajnej wentylacji grawitacyjnej. W domach jednorodzinnych bardzo rzadko spotyka się instalację wentylacyjną wyciągową zaprojektowaną od początku.

System nawiewny oparty jest na wyciągu zużytego powietrza przez system kominowy (grawitacyjny). Świeże powietrze dostarczamy za pomocą wymuszonego ruchu przez wentylatory – najczęściej dodatkowo stosuje się filtry, aby wyłapać wszystkie zbędne dla nas drobiny kurzu i pyłu zaciągane przez wentylatory z zewnątrz.

Trzecim typem wentylacji jest system wywiewno-nawiewny, oparty na co najmniej dwóch wentylatorach ( jeden wyciąga zużyte powietrze, drugi nawiewa świeże). Podstawą tego systemu jest REKUPERACJA (centrala wentylacyjna), dzięki której jesteśmy w stanie odzyskać część ciepła ze zużytego powietrza i ogrzać nim świeże. Wentylacja mechaniczna ma sens tylko i wyłącznie, gdy jest właściwie zaprojektowana oraz wykonana. W innym przypadku może przysporzyć więcej kłopotów niż pożytku. Watro postawić na specjalistów w tej dziedzinie.

Istniejącą, czy dopiero zaprojektowaną instalację grawitacyjną łatwo można przerobić na wyciągową. Dużo większy problem spotykamy przy systemie nawiewno-wywiewnym, gdzie o wentylacji mechanicznej najlepiej jest pomyśleć już na etapie projektu, dzięki czemu będzie ona mniej uciążliwa oraz mniej kosztowna.