Montaż oraz serwis klimatyzacji – obowiązkowy certyfikat dla firm klimatyzacyjnych.

14 Kwiecień, 2017

F-gazy znajdują się w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ich wyciek jest bardzo szkodliwy dla warstwy ozonowej. Toteż kontakt z urządzeniami napełnionymi takimi czynnikami chłodniczymi mogą mieć tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane posiadające stosowne certyfikaty.

 

Jest to jednoznaczne z obowiązkiem przeszkolenia osób, które zajmują się montażem i naprawiają klimatyzacje posiadające przyczyniający się do globalnego ocieplenia czynnik chłodniczy R22, R407a, R410a. Pracodawca zobowiązany jest do wysłania na szkolenie z odzysku substancji swoich pracowników. Zdobycie przez nich specjalnego certyfikatu umożliwi im np. uzupełnianie klimatyzacji czynnikiem chłodniczym. Takie rozwiązanie jest propozycją Ministerstwa Środowiska, które przygotowało projekt ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

Posiadanie certyfikatu dotyczy pracowników również przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę zajmującą się serwisem, montażem i konserwacją klimatyzacji. Oni także muszą posiadać odpowiedni dokument. Jego brak będzie równoznaczny z możliwością otrzymania kary od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości nawet 20tys. zł. Natomiast jeśli do pracy przy np. napełnianiu klimatyzacji zostanie dopuszczony pracownik bez odpowiedniego certyfikatu to kara wyniesie 5tys. zł.

 

Powyższe zmiany zostały wymuszone przez unijne dyrektywy. Jak pokazują założenia ustawy, oprócz serwisantów klimatyzacji odpowiedni certyfikat będą musiały zdobyć wszystkie osoby z branży chłodniczej mające styczność z czynnikami chłodniczymi. Projektowane nowe regulacje zakładają wspólny certyfikat obejmujący czynności zarówno z substancjami zubożającymi warstwę ozonową , jak i f-gazami.

UDT CETYFIKAT FIRMA

UDT OSOBA FIZTYCZNA